HET BESTUUR


 

Bestuur van “De Volaren”

Voorzitter: Kees Koomen

Vice voorzitter: Frits Suer

Penningmeester: Joop Kuijpers

Secretaris: Ruut de Wit

Communicatie: Fransje Murphy-Arts

Beoogd algemene zaken: Cintha Boersma