HET BESTUUR


Bestuur 2015

Bestuur van “De Volaren”

Voorzitter: Kees Koomen

Vice voorzitter: Frits Suer

Penningmeester: Joop Kuijpers

Secretaris: Els ten Asbroek - Tuynman

Communicatie: Fransje Murphy-Arts

Beoogd algemene zaken: Cintha Boersma