DOELSTELLINGEN


 De “Volaren” doelstellingen zijn:

 

Het bieden van een platform voor de oud-volleybalinternationals en bondscoaches

-

De vereniging moet een inspiratiebron worden voor het volleybal

-

Het in stand houden van het historisch besef, tradities en de geschiedenis

-

Het in algemene zin vergroten van het draagvlak van de nationale teams

-

Het organiseren van evenementen en bijeenkomsten die de onderlinge band versterken en bijdragen aan bovengenoemde stellingen.
Minimaal 2x per jaar en zo mogelijk gekoppeld aan wedstrijden van de nationale teams

-

Daar waar mogelijk adviezen en ondersteuning geven aan (afzwaaiende) oud internationals die daarom vragen